TiksPac - Rent Nära Dig

Ett internationellt företag med lokala rötter

TiksPacs grundare, Stig-Arne Mårtensson upptäckte under sin promenad med hunden att många inte plockade upp efter sina hundar – ett första intryck som inte var särskilt positivt.

Därför utvecklade han TiksPacs Kommunkoncept, som omfattar en station med nedbrytbara hundpåsar. Konceptet sponsras av företag som exponeras lokalt med sina varumärken, och på så sätt underlättar för sina framtida och potentiella kunder att hålla rent efter sig.

På så vis har en smutsig sko i Falkenberg kommit att bli ett omtyckt miljökoncept som varje år plockar upp ca 4% av Sveriges alla hundlortar. 

Det finns två koncept

Kommunkonceptet (tidigare CSR) är ett gratiskoncept för kommuner där våra stationer med nedbrytbara miljöpåsar placeras ut på välbesökta promenadstråk och finansieras av lokala, miljömedvetna företag som vill synas i ett positivt sammanhang.

Hyrkonceptet (Tidigare RENT) riktar sig mot fastighets-, och markägare av olika slag. Ett populärt koncept som hjälper boende, kunder och gäster att hålla rent, samtidigt som man har möjlighet att kommunicera med sina intressenter.

För att fullända renhållningen har vi utvecklat världens bästa hundlatrin – TiksCan samt en skräpplockarstation  med lite större påsar.

  • Kvinna tar en tikspac påse på stranden

Investor Relations

TiksPac på Spotlight

TiksPac AB är noterat på Spotlight Stockmarket.

All kommunikation till marknaden sker på www.spotlightstockmarket.com och på www.tikspac.com.

För information på engelska, kontakta Spotlight Stockmarkets telefon 08-511 68 000  eller via e-mail info@spotlightstockmarket.com

  • Sverige sedan 2001

  • Finland sedan 2014

  • Norge sedan 2008

  • Danmark sedan 2009

  • England sedan 2014

TiksPac finns i 5 länder

Ett lönsamt tillväxtbolag

Bolagets affärsidé är att värna om miljön genom att hålla promenadstråk och gator rena från hundlort. Detta sker genom att tillhandahålla stationer med 100% biologiskt nedbrytbara hundpåsar som är gratis för hundägaren.
Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar. Det är en enkel affärsidé men den är väl genomtänkt.

Bolagets marknadsposition i Norden, framför allt i Sverige som är bolagets huvudmarknad, talar sitt tydliga språk. Bolaget har avtal med mer än hälften av Sveriges kommuner, samt stor potential på de övriga Nordiska marknaderna och England.

Sammantaget är TiksPac ett lönsamt tillväxtbolag i en stabil nisch som bolaget har skapat. Affärskonceptet är välbeprövat och optimerat och de flesta kunder förlänger sina sponsoravtal vilket indikerar att marknaden finner värde i produkten. För kommunerna är produkten given vilket indikeras av att det tillkommer nya kommunavtal hela tiden. Kommuner får en renare närmiljö och de slipper kostnaden för hundpåsar.

Internationell expansion

TiksPac är inne i en internationell expansion och har valt England som sin första marknad utanför Norden. Bolaget har även expanderat produktportföljen med Hyrkonceptet samt den egendesignade hundlatrinen TiksCan. Det är viktigt för aktieägarna att det finns nya marknader och nya Internationell expansion produktområden som tillsammans med befintliga marknader kan hålla tillväxten uppe. TiksPac har trots stor marknadsandel, framförallt i Sverige, fortsatt teckna nya avtal med kommuner och antalet sålda mediaplatser ökar.

Kontakta vår t.f. VD för mer information.

Johan Nilsson
t.f. VD

+46 (0)346-734 703
+46 (0)705 868 045
johan.nilsson@tikspac.com

  • 5 länder, 350 kommuner,
    4000 anslutna företag och 7000 stationer