Ledning

Johan Nilsson, t.f. VD & Ekonomichef

Daniel Hansson, Försäljningschef Norden