Revisor

 

Bolagets revisorer är LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som huvudansvarig.
LR Revision Falkenberg AB valdes som revisor vid ordinarie bolagsstämma den 5 oktober 2017